Här finner du publikationer, essäer och rapporter från ett urval av våra projekt och uppdrag sedan 2006. Våra första projekt producerades under namnet Produkt, senare Hybris Konstproduktion, och från hösten 2012 som Dilettant. Vissa av dokumenten på svenska finns även tillgängliga på engelska i det engelskspråkiga arkivet. Där inget annat anges är texterna skrivna av Anders Jacobson och Johan Thelander.

2014

Allmänna kontoret

– Delmoment III – Samarbete med Stockholms stadsbibliotek

Material relaterat till samarbete med Stockholms stadsbibliotek och Bibblerian i Hässelby gård. Tillsammans med bibliotekarierna Marika Alneng och Ann-Christine Norman, samt chefer inom Stockholms stadsbibliotek, tog vi fram ett förslag till projektplan samt bidragsansökningar för en testverksamhet. Målet var att anställa en lokalt förankrad projektledare, men tyvärr uppnådde projektet inte tillräcklig finansiering för att förverkliga detta.

2013

Allmänna kontoret

– Delmoment II: Prototyp på Arkitektur- och designcentrum

Projektrapport från Allmänna kontorets andra delmoment, genomfört i samarbete med Arkitektur- och designcentrum (tidigare Arkitekturmuseet), EU-projektet Special Issue, och Offecct AB. Mer än 200 personer kom för att använda kontoret under de fem veckorna, och vårt team träffade politiker, forskare och stadsplanerare för att diskutera konceptet. Produktion: Anders Jacobson, Myriam Mazzoni, Victor Saiz och Johan Thelander.

2012

Allmänna kontoret

– Delmoment I: Research och artikulering

Projektrapport och initialt koncept (version 1.0) från första delmomentet av Allmänna kontoret – en vision om öppna och kostnadsfria arbets- och mötesplatser. Projektet innefattade möten med intressenter inom kulturpolitik, forskning och stadsplanering.

2011

Konsultation för DOCH

– Dans och Cirkushögskolan i Stockholm

Under 2011 arbetade vi med att stödja, utveckla och utvärdera organisation och administration på Institutionen för Dans på DOCH. Vi samorganiserade även kurser i spekulativ management, politisk ekonomi, filosofi och entreprenörskap/organisering på masterutbildningen i koreografi och kandidatutbildningen i dans.

TCP :: The Curatorial Programme

I samarbete med de konstnärsdrivna organisationerna Station – Service for Contemporary Dance, och Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture, organiserade vi den internationella koreografifestivalen TCP, som genomfördes inom ramen för festivalerna Kondenz (Belgrad) och LocoMotion (Skopje). Genom workshops, visningar, diskussioner och föreställningar adresserades "curating" inom scenkonsten.

Branschguide för scenkonst för verksamt.se

På uppdrag av Tillväxtverket tog vi fram en guide om organisering och företagande inom scenkonstområdet, om finansiering, juridiskt stöd osv. Materialet producerades i dialog med branschaktörer såsom arbetsgivarorganisationer och fackförbund. verksamt.se är en webbplats som drivs av Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket.

På jakt efter en rikare idédebatt inom scenkonsten

Under våren 2011 var vi gästredaktörer för en artikelserie om (scen)konst och kulturpolitik, på branschorganisationen Svensk Scenkonsts hemsida. Svensk Scenkonst representerar Sveriges scenkonstinstitutioner. Skribenter: Rakel Chukri, Rasmus Fleisher, Valeria Graziano, Bengt Jacobsson, Guleed Mohamed, Mårten Spångberg och Klara Tomson.

Kvalitet i plural

– Resonemang kring kvalitetsbegreppets tillämpning i kulturpolitiken

Diskussionsunderlag skrivet på uppdrag av Stockholms Stads kulturstrategiska avdelning, inom ramen för deras arbete att reformera formerna för kulturstöd.

Ska vi ta en fika?

– Konstnären som konsult

Skrift som uppmärksammar frågan om arvodering av konstnärer som gör uppdrag utanför sitt kärnområde, t.ex. som konsulter, i panelsamtal, utredningar osv. Producerad som en del av Prototyp. Illustrationer: Alice Eklund. Grafisk design: Gabriel Widing.

Framtidens stödsystem

– I Stockholms Stad

Diskussionsunderlag och inspel till arbetsgruppen, där vi var en del, som gav synpunkter till förvaltningen på Stockholms Stads kulturstrategiska avdelning under arbetet med stadens nya kultur- och utvecklingsstöd.

2010

Prototyp

– Om relationen mellan konstnärliga, organisatoriska och politiska praktiker

Två rapporter från research-projektet Prototyp. Projektet spände över ämnen som konstnärlig diskursproduktion, organisatoriska strategier, ekonomi och kulturpolitik, och manifesterades genom möten, självorganiserade studier, textproduktion och debattforum. Prototyp ledde bl.a. till ett antal institutionsuppdrag samt till idéerna bakom Anställningskooperativet och Allmänna kontoret.

Utvärdering av KulturDirekt

På uppdrag av Stockholms Stads kulturstrategiska avdelning gjorde vi en utvärdering av KulturDirekt – ett marknadsförings- och biljettkontor för det fria kulturlivet i Stockholm. Utvärderingen låg till grund för kulturnämndens beslut i december 2010.

Vad god stör

– Omförhandling pågår

Essä om dansens förändrade produktions- och organisationsformer, koreografibegreppets expansion och konstens autonomi. Producerad som en del av Prototyp. Skribent: Anders Jacobson.

Mer Opinion

– Mötesplats för debatt om konst & kulturpolitisk

Projektrapport från projektet Mer Opinion, ett debatt- och skrivarforum för konst och kulturpolitik på Folkteatern under Göteborgs Dans & Teater Festival 2010. Självorganiserade workshops, möten, skrivarverkstäder och fester. Producerad som en del av Prototyp, i samarbete med mychoreography. Skribenter: Louise Höjer, Anders Jacobson, Johan Thelander och Gabriel Widing.

Fyra kulturpolitiska förslag

Skrift framtagen till Almedalsveckan 2010 – för dynamiska och pluralistiska förutsättningar för konst- och kulturlivet. Producerad som en del av Prototyp.

2009

To Do

– Short essays

Antologi med essäer som använder projektet möte09 som en språngbräda för att adressera ett antal frågor inom konsten att göra koreografi. Redaktör: Johan Thelander. Skribenter: Louise Höjer, Paula Caspão, Moriah Evans, Gabriel Widing, Andjeas Ejiksson, Krõõt Juurak, Sönke Hallmann, Jean-Paul Thibeau och Mårten Spångberg.

möte09

– Report & toolbox

Internationella konstnärliga processmöten på scenerna Weld (Stockholm), NorrlandsOperan och Galleri Verkligheten (Umeå), Atalante (Göteborg) och Garaget (Malmö). Projektrapport med analys, information om de 32 deltagarna, verktygslådor och dokumentation av de verk som producerades. Produktion: Ingrid Cogne, Anders Jacobson, Efwa-Wiktoria Rodell och Johan Thelander.

2008

PRAXIS 3 & 4

– Debattforum för konst och politik

Artikel från den tredje och fjärde upplagan av vårt diskussionsforum PRAXIS, med föreläsningar, konstverk och debatter. 20 inbjudna gäster och omkring 80 besökare deltog vid båda tillfällena med tema ”On the future of the art institution” på Röhsska Muséet i Göteborg, och ”Public Quality” på Tensta Konsthall i Stockholm. Skribent: Milou Allerholm.

Skrivelse till Kulturutredningen

Skrivelse till regeringens kulturutredning med elva kulturpolitiska förslag för att stärka den fria konsten samt uppdatera politiken kring jämställdhet, mångfald och kulturarv. Förslagen presenterades även som en del av den konstnärsdrivna Skuggutredningen. Skribenter: Anders Jacobson, Anja Arnqvist, Johan Thelander, Maline Casta, Mattias Strand och Cecilia Olsson.

DIY ♥ byråkrati

Handbok riktad till kulturarbetare för att konkret påverka statens kulturutredning 2008. Av Anders Jacobson, Mattias Strand & Johan Thelander. Illustrationer: Alice Eklund och Petter Jacobson.

2006

Möte Sverige 06

Under fyra veckolånga möten på Moderna Dansteatern, fick sammanlagt 60 konstnärer – dansare, koreografer, musiker, kompositörer, scenografer, ljussättare, video- och bildkonstnärer – uppgiften att göra ett sceniskt verk tillsammans på fem dagar. Föreställningar, diskussioner och fester. Projektet belönades med International Festival Award 2006. Skribenter: Anders Jacobson, Johan Thelander, Cecilia Olsson och Mattias Strand. Video: Malin Korkeasalo.