Vad vi vill

Dilettant driver långsiktiga projekt som syftar till att konstruera organisatoriska och kooperativa verktyg för social och ekonomisk jämlikhet. Vi strävar efter att artikulera visioner och praktiska förslag på former för gemensamt ägd infrastruktur, självorganisering och delad kunskap. Vår förhoppning är att kunna bistå såväl gräsrötter som beslutsfattare med idéer och handfasta verktyg.


Vår historia

Vi, Anders Jacobson och Johan Thelander, har gjort projekt tillsammans sedan tidiga tonåren under 90-talet. Mellan 2006 och 2011 drev vi professionellt en ideell förening för konstprojekt och kulturpolitisk debatt (först under namnet Produkt, senare Hybris Konstproduktion). Vårt politiska engagemang och växande kunskap kring organisering och ekonomi ledde till undervisning, rådgivning till andra konstnärer och uppdrag för offentliga institutioner och myndigheter. Sedan 2011 bedrivs vår verksamhet i ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning – Dilettant AB (svb). Vi är ett idéburet, dvs. icke vinstdrivet, företag, vilket framgår av beteckningen (svb).

Våra perspektiv och tillvägagångssätt betingas av vår yrkeserfarenhet inom konstnärliga processer, miljöer och arbetsformer. Projekten genomsyras av viljan att utforska och artikulera fenomen och idéer utan att nödvändigtvis veta vägen dit eller hur resultatet kommer att gestalta sig, och verksamheten sker ofta på ett sätt där teori och praktik är sammanflätade. Kunskaper och erfarenheter från vårt yrkesliv, vidareutbildning och ideella engagemang har bidragit till att vidga verksamheten till att adressera breda sociala och politiska frågor. För vår del spelar det inte så stor roll vad verksamheten kallas, vi gör helt enkelt saker som vi tror på.


Vilka vi är

Johan Thelander

Johan är född 1981 och uppvuxen i Stockholmsförorten Hässelby gård. Han har under de senaste åren fokuserat på att bygga organisatoriska och kooperativa verktyg för social och ekonomisk jämställdhet. Han är vd och ägare till Dilettant AB (svb) ett värdedrivet företag som tillhandahåller bokförings- och förvaltningstjänster till kooperativa och ägarledda organisationer och företag. Han är medgrundare och vd i konstnärskooperativet Interim kultur, ett kooperativ som ägs av ett 30-tal konstnärer. Sedan september 2016 är han styrelsesekreterare i JAK Medlemsbank, en kooperativ bank med 38 500 medlemmar i Sverige. Han har en masterexamen i koreografi från Dans och cirkushögskolan i Stockholm och har samarbetat med koreografer såsom Gunilla Heilborn, Mårten Spångberg och Anne Teresa De Keersmaeker.

Samarbeten

De allra flesta av våra projekt har växt fram i samverkan med andra. När vi säkrat finansiering för en projektidé sätter vi ofta samman en större projektgrupp som tillsammans tar projektet vidare. För att realisera våra projekt samverkar vi bl.a. med konstnärer, webbutvecklare och forskare, likväl som kulturinstitutioner, myndigheter, offentlig förvaltning och andra företag.


Dilettantism

Vi inspireras av tanken att närma oss och agera i nya kunskapsfält. Dilettantism innebär för oss att lära sig nya saker genom att ta sig an utmaningar som inte följer en utstakad väg eller stämmer överens med vad vi förväntas göra med vår utbildning. Vår verksamhet är för oss ett sätt att studera och experimentera. Det är en tilltro till att vi som fria aktörer med rötter inom konsten kan röra oss mellan olika miljöer och bidra med vår entusiasm, våra idéer, vår kunskap och erfarenhet inom de samhällsområden dit vårt engagemang tar oss.


Företagsfakta

Organisationsinformation
Firma Dilettant AB (svb)
Organisationsnummer 556844-1074
Momsnummer SE 556844107401
Styrelse
Ledamot och VD Johan Thelander
Suppleant Anders Jacobson
Kontakt
E-post
Telefon 08-12153209
Postadress Box 20148
104 60 Stockholm
Hemsida
Programmering och design Victor Saiz
Logotyp och grafisk formgivning Alba Plaza
Revision
Revision Baker Tilly EMK
Kapitalförvaltning
Räntefritt baskonto JAK Medlemsbank
Räntefritt stödkonto Ekobanken
Bankinformation
BankGiro 744-8004
IBAN SE98 9500 0099 6042 0595 7824
BIC NDEASESS
Årsredovisningar
Räkenskapsår 5 20150701-20160630
Räkenskapsår 4 20140701-20150630
Räkenskapsår 3 20130701-20140630
Räkenskapsår 2 20120901-20130630
Räkenskapsår 1 20110302-20120831