Om oss

Vi ger företagare möjlighet till kontroll i sin ekonomi.

Vårt team

Anna-Karin Domfors

Verksamhetsansvarig, ekonomiadministratör
Anna-Karin leder den dagliga verksamheten i Dilettant. Hon arbetar främst med konstnärskooperativet Interim kulturs löpande verksamhet, allt från finansiering, budgetering, projektplanering, strategi, kontakt med medarbetare och externa parter, till löpande redovisning och årlig bokslutshantering. Anna-Karin är uthyrd som extern VD i Interim kultur sedan 2017. Med tidigare yrkesbakgrund inom scenkonsten har hon stor förståelse för det fria scenkonstfältets specifika förutsättningar. Anna-Karin anställdes 2015.

Håkan Svedell

Ekonomiadministratör
Håkan arbetar med redovisning och löneadministration. Utöver sin tid på Dilettant jobbar han som frilansande violinist i symfoni- och operaorkestrar runt om i landet. Håkan anställdes 2017.

Lizette Rönnkvist

Ekonomiadministratör
Lizette arbetar med ekonomisk administration, kontraktsskrivning, fakturahantering och budgetplanering i nära samarbete med våra kunder. Utöver sin tid på Dilettant är hon aktiv som frilansande dansare och har tidigare arbetat som koordinator för en av världens störta swingdans-festivaler, Herräng Dance Camp. Lizette anställdes 2022.

Johan Thelander

Grundare, ägare | LinkedIn
Johan är certifierad företagsekonom och hjälper företag med ledning, verksamhetsutveckling, styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Han har +16 års erfarenhet som agil ledare och är van att tillämpa proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt i reglerad verksamhet samt att leda affärskritiska projekt.

Kontakta oss

Vårt arbetssätt

Ett upplägg som passar dig

Vi inleder varje samarbete med att tillsammans analysera nuläge och definiera hur du vill att en viss process ska fungera i din verksamhet. Därefter tar vi fram förändringsförslag och en plan för implementering.

Målet kan vara allt från att vi sköter alla delar av en process åt dig till att du själv sköter hela processen på egen hand. Du kan alltså använda våra tjänster så länge eller så kort som passar dig.

Lärande organisation

Som lärande organisation odlar vi en kultur som uppmuntrar ständigt lärande. Vi har integrerat lärande i det dagliga arbetet och möjliggör för medarbetare som vill och kan, att driva sitt eget lärande.

Vi har även valt att bygga in lärande i alla våra tjänster. Det betyder att vi försöker lägga upp våra tjänster så att du, om du vill, ska kunna lära dig och förstå det arbete om vi gör åt dig.

Molnbaserad och säker kommunikation

Vår kommunikation sker säkert via vår samarbetsplattform (Nextcloud), eller direkt via vårt affärssystem (Fortnox).

Det innebär att du har tillgång till all din data, när och var som helst.

Karriär

Vill du växa med oss?

För närvarande har vi inga lediga tjänster men vi är alltid öppna för spontanansökningar.

Vår historia

Vår verksamhet har vuxit fram ur intressen och engagemang. Målet har alltid varit att hjälpa små företag att realisera sin mål, men när vi började hade vi ingen utbildning för det vi ville göra. Vi var oskolade, vi var dilettanter.

Vi inspirerades av tanken att närma oss och agera i nya kunskapsfält. Genom vår förmåga att tillägna oss ny kunskap och omsätta denna i praktik tillsammans med ett agilt förhållningssätt, har vi byggt upp en bred och djup erfarenhet, kunskap och kompetens inom organisation, redovisning och ekonomistyrning.