Anställnings­kooperativet

– Utveckling och förvaltning av Interim kultur

Dilettant utvecklar och driver en administrativ infrastruktur för anställningskooperativet Interim kultur, som ägs av av en ideell förening bestående av ett trettiotal frilansande kulturarbetare. Genom kooperativet kan medlemmarna administrera uppdrag och projekt. Utvecklingen av denna infrastruktur går hos Dilettant under projektnamnet Anställningskooperativet. Idén bygger på en vilja att skapa en form av organisering där arbetstagare behåller sin status som anställd och samtidigt har ett demokratiskt inflytande över sin gemensamma organisering, och syftar till att motverka ensamföretagandets prekaritet. En långsiktig ambition med projektet är att den tekniska infrastrukturen med tillhörande kunskaps- och metodbank som utvecklas för Interim kultur ska kunna delas, användas och modifieras även av andra kooperativ.

Allmänna kontoret

– Lokala mötesplatser för delad kunskap

Allmänna kontoret är en vision om lokala mötesplatser, där människor kan engagera sig i självorganiserade aktiviteter, arbete och fortbildning. Tanken är att dessa offentliga mötesplatser kan bidra till lokal gemenskap och socialt engagemang, utgöra gränsöverskridande mötesplatser för studerande, ungdomar, pensionärer och idéburna verksamheter, likväl som för frilansare och människor med osäkra anställningar, småföretagare och arbetslösa.

Sedan 2011 har vi utvecklat konceptet och tagit fram arkitekturvisualiseringar, testat tillfälliga allmänna kontor (t.ex. på Arkitektur- och designcentrum), utvecklat preliminära projektplaner (t.ex. tillsammans med Stockholms Stadsbibliotek), och för kontinuerligt dialog med aktörer såsom fastighetsägare, arkitektkontor, kommunala tjänstepersoner och politiker. Hittills har inget permanent allmänt kontor etablerats, men kontakta oss gärna vid intresse för samarbete.

Uppdrag

Vi arbetar främst med våra egna projekt, men blir ibland inbjudna för konsultation, utvärderingar, textproduktion, presentationer, debattdeltagande och workshops. Från hösten 2015 är vi lite extra sugna på att skriva krönikor om gemensam infrastruktur och välbehövliga politiska visioner, och att översätta feministiska texter från engelska till svenska.