services

Personaladministration

Vi hjälper dig att skapa trygghet för medarbetarna.

Medarbetarnöjdhet går ofta hand i hand med ett företags effektivitet. Hos oss får du stöd att handlägga, lösa och utveckla personalfrågor.

Personaladministration syftar till att hantera de administrativa frågorna avseende personalen i ett företag. Genom att vårda dina medarbetare skapas goda förutsättningar för en effektiv organisation som bygger på samsyn och gemensamma värderingar.

Våra tjänster inom personaladministration
Tjänst Beskrivning
Anställningsavtal Avtalsmallar, digital signering m.m.
Schemaläggning Digital planering i app/webbläsare, skiftschemamallar m.m.
Tidregistrering Digital rapportering i app/webbläsare, tidrapportmallar, utlägg, traktamenten, milersättning, digital attestering m.m.
Löneadministration Löneunderlag, semesterberedning, lönebesked, löneutbetalning, pensionsavsättningar, kontrolluppgifter m.m.
Förhandlingsstöd Representera arbetsgivaren vid förhandlingar m.m.

Kontakta oss, så berättar vi mer!