services

Kulturprojekt

Vi hjälper dig förverkliga ditt kulturprojekt.

Vill du förverkliga ett kulturprojekt men vet inte var du ska börja? Vi hjälper dig söka finansiering, planera, genomföra och slutrapportera ditt projekt.

Vi har administrerat hundratals kulturprojekt och flera av oss har eller arbetar fortfarande som kulturutövare. Faktum är att vår byrå startades för att göra det möjligt för kulturutövare att administrera sina projekt och uppdrag.

Våra tjänster inom kulturprojekt
Tjänst Beskrivning
Projektbeskrivning Guidning och feedback på en plan och beskrivning för hur projektet ska gå till, vilka som är inblandade och vad målet med projektet är
Budget “Översättning” av projektbeskrivningen i siffror
Finansiering Ansökan av kulturstöd
Planering Utifrån beviljade medel justeras projektbeskrivning och budget samt en genomförande plan tas fram
Genomförande Se våra tjänster inom redovisning, personaladministration och rådgivning
Avslut Slutrapportering med medverkande, finansiärer och andra intressenter som målgrupp

Kontakta oss, så berättar vi mer!