work

Anställningskooperativet

Utveckling och förvaltning av Interim kultur.

Vi utvecklar och sköter en administrativ infrastruktur för anställningskooperativet Interim kultur, som ägs av av en ideell förening bestående av ett trettiotal kulturarbetare.

Genom kooperativet kan medlemmarna administrera uppdrag och projekt. Idén bygger på en vilja att skapa en form av organisering där arbetstagare behåller sin status som anställd och samtidigt har ett demokratiskt inflytande över sin gemensamma organisering, och syftar till att motverka ensamföretagandets prekaritet.

Ladda ned text om konstärskooperativet Interim kultur

Bidrar till följande Globala mål för hållbar utveckling: